ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0542 414 21 01

SIK SORULAN SORULAR

1.Tedavi öncesi yapılan hormon testleri neyi gösterir, en değerlisi hangisidir?

İnfertilite değerlendirilmesi kapsamında yapılan hormon testleri, öncelikle yumurtalıkların ilaçlara vereceği cevabı öngörmeyi sağlar. Böylece ilacın etkili olacağı en uygun doz belirlenebilir. İkinci olarak ise, düşük over rezervi, IVF tedavisiyle gebelik başarısında olumsuz etkiye sahip olduğundan, over rezervinin hormonal değerlendirmesi, tedavi öncesi başarının öngörülmesinde çok değerli fikirler verir. Over rezerv testleri, menstruasyonun 3. günü FSH/estradiol, inhibin-B ve siklusun her günü bakılabilen AMH testleridir. Tedaviye yumurtalıkların yanıtının öngörülmesinde en değerli test AMH’dır.

 

2.Tüp bebek tedavisi öncesinde histeroskopi yapılması gereken durumlar nelerdir?

Erkek faktörü infertilitesi gibi kesin bir uterus harici infertilite sebebi varsa, ailesel uterus anomalisi öyküsü yoksa ve kadın yaşı 35 altında ise uterus kavitesinin değerlendirilmesi, infertil çiftlerde rutin araştırmalar içinde değildir. Bunun dışında  uterus değerlendirmesi, herhangi bir şikayet olup olmadığına göre, ultrasonografi, histerografi ya da histeroskopi ile yapılabilir.

35 yaş üzerinde, anormal uterin kanamalarda ve diğer şüpheli durumlarda, histeroskopi yapılması IVF öncesi değerlidir. Daha önce 2 kez tüp bebek başarısızlığı olduğunda da histeroskopi yapılmalıdır. Histeroskopi sırasında poliplerin ve submüköz myomların çıkarılması, rahim içi perde varsa kesilmesi, yapışıklıkların açılması ve infeksiyon tespit edilirse tedavisi gebelik başarısını artıracak işlemlerdir.

3.Tüp bebek tedavisi öncesi laparoskopi yapılması gereklimidir?

Şüpheli klinik bulgular olmadığında, ultrasonografik pelvik görüntüleme normal ise, infertilite sebebinin erkek faktörü gibi net bir sebebi olduğunda, hastaya laparoskopi yapmak gereksiz bir işlemdir. Pelvik patoloji düşündüren hasta şikayeti, hikayesi veya risk faktörü olduğunda yapılması uygun olur. Hidrosalpinks, şiddetli endometriozis ve endometrioma (çikolata kisti) varlığında, özellikle önceden başarısız tüp bebek denemeleri varsa laparoskopi yapılmalıdır.

4.İnfertilitede endometrial poliplerin rolü nedir?

Endometrial polipler, çeşitli mekanizmalarla gebelik şansını azaltıcı etkiler yapabilirler. O nedenle endometrial polip tespit edilen infertil hastalarda, bunların çıkarılmasının gebelik başarısını arttıracağı beklenir. Bu işlemin histeroskopik olarak yapılması düşük maliyetli ve pratik bir işlemdir.

5.Tüp bebekte gebelik başarısında vücut ağırlığının önemi varmıdır?

Hem erkekte hem kadında fazla kilo, azalmış gebelik şansı ile birliktedir. Fazla kilo aynı zamanda, tüp bebek tedavisinde daha fazla ilaç gerekliliği ile maliyeti arttırır ve gebelik olursa düşükle sonuçlanma olasılığı da artar. Anne adayı için ideal kiloda olmak, gebelik şansını arttırmanın ötesinde, gebeliğin devamı ve sağlıklı çocuk sahibi olmak için de önem arzeder. Ayrıca iyot, D vitamini, çinko, selenyum eksiklikleri de gebelik başarısını azaltır. Bu nedenlerle, tüp bebek tedavisi öncesi ideal kiloya sahip olmak ve dengeli beslenmek, hem başarıya olumlu etki eder, hem de gebelik olursa, daha sağlıklı ve komplikasyonsuz bir gebelik süreci sağlanır.

6.Erkekte aşırı kilo ile vitamin ve mineral eksikliği başarıyı etkiler mi?

Aşırı kilonun erkek üreme fonksiyonuna olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Hormonal düzensizlik nedeniyle sperm sayı ve hareketi azalmaktadır. Ayrıca sperm DNA hasarı nedeniyle, üreme şansı azalmasıyla birlikte, gebelik olursa da düşük olasılığı artar, hatta doğan çocukta da çocukluk çağı hastalıkları ve kanserlerinde artış sözkonusudur. Bu nedenlerle baba adayının ideal kiloda olması ve folik asit, çinko, E ve C vitaminlerinden zengin beslenmesi, hem gebelik başarısı, hem de sağlıklı bir çocuk sahibi olmak açısından önemlidir.

7.Tüp bebek tedavisi öncesi hidrosalpinks (hasarlı ve sıvı dolu tüp) çıkarılmalımıdır?   

Hidrosalpinks bir veya iki tüpün, infeksiyon , endometriozis başta olmak üzere çeşitli nedenlerle tıkanması ve içinin sıvıyla dolup şişmiş olması halidir. Bu hale gelmiş tüpün içerdiği sıvının yumurta, embryo kalitesi ve embryo tutunmasına verdiği zarar nedeniyle gebelik başarısı azalmakta ve düşük oranı artmaktadır. Bu nedenle, tüp bebek tedavisi öncesi, hidrosalpinks halindeki tüpün laparoskopik olarak çıkarılması veya kapatılması, gebelik şansını arttıracaktır.

8.Endometriozis varlığında tedavi yaklaşımları nelerdir?

Klinik olarak şüpheli hafif endometriozis varlığında, sperm kalitesi yeterli ise, başlangıç tedavisi olarak 3-4 kez yumurtalıkların uyarılarak aşılama yapılması        yeterli gebelik şansı sağlayacaktır. Orta veya şiddetli endometriozis düşünülüyor veya ilk basamak tedavilerle gebelik elde edilemediyse, laparoskopi yapılmalıdır. İyi bir laparoskopik cerrahi, kendiliğinden veya aşılama ile gebelik başarısını arttıracaktır. Sonraki aşama ise IVF tedavisidir.

Call Now ButtonAra