ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0542 414 21 01

Op. Dr. Adnan Kaya

Öğrenim Bilgisi

1983-1989 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim

1983-1989        İstanbul Tıp Fakültesi

1989-1990        Beytüşşebap Sağlık Ocağı

1990-1995        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

1996-2007        Kastamonu Devlet Hastanesi

2008‐ 2011       Maya Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi (Mesul Müd.Yrd.) – Özel Dokuz On Hst.

2011-2014        Koru Hastanesi – NOVAART Tüp Bebek Merkezi (Mesul Müdür)

2014-2016        Özel Kudret İnternational Hospital

2016-2020        Lokman Hekim Akay Hastanesi

2020- Halen      Ankara Ticaret Merkezi Op. Dr. Adnan Kaya Muayenehanesi

1‐ İnfertilitede Pentoksifilin ile Sperm Yıkamanın Sperm Parametrelerine Etkisi. Türk

Fertilite Dergisi. Aralık 1995. Cilt:3.

Sayı:4. s:274‐ 286.

2‐ İnfertil Hastalarda Süperovulasyon ve Pentoksifilinle Yıkanmış Spermlerle Homolog

İntrauterin İnseminasyon Uygulaması

ve Gebelik Sonuçları. Türk Fertilite Dergisi. Aralık 1995. Cilt:3. Sayı:4. s:287‐ 297.

3‐ An Extraperitoneal Burch Procedure: A case report. Journal of Laparoendoskopic

surgery. Vol:6. No:1. 1996. s:65‐ 68.

4‐ The Effect Of Pentoxifylline with Swim‐ up On Sperm Parameters in Infertile Patients.

Journal of Assisted Reproduction

and Genetics. Vol:14. No:5. May 1997. Abstracts from 10th World Congress on IVF and

Assisted Reproduction.

5‐ Türk Kadınlarında Uygulanan 1000 Diagnostik Laparoskopinin Sonuçları. Türk Fertilite

Dergisi. Haziran 1995. Cilt:3. Sayı:2.

s:135‐ 141.

6‐ Operatif Laparoskopi:449 vakanın sonuçları. Türk Fertilite Dergisi. Haziran 1995. Cilt:3.

Sayı:2. s:142‐ 151.

7‐ Ligamentum Rotundumdan Kaynaklanan Bir Mitotik Olarak Aktif Leiomyom Olgusu.

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik.

Cilt:5. Sayı:2. Mayıs 1995. s:119‐ 122.

8‐ Ektopik Gebelik Tedavisinde Laparoskopinin Yeri ve Önemi:5 Yıllık Sonuçlar. Türk

Fertilite Dergisi. 1996. Cilt:4. Sayı:2.

s:159‐ 163.

9‐ Süperovulasyonla Homolog Yıkanmış Sperm İnseminasyonunun Açıklanamayan

İnfertilitede Gebelik Hızına Etkisi. Türk

Fertilite Dergisi. Mart 1994. Cilt:2. Sayı:1. s:18‐ 22.

10‐ Transvaginal sonography of ectopic pregnancy. First International Congress on

Adolescence Disorders and New

Approaches. Kongre Tebliği.

11‐ PAC Combination Chemotherapy for Ovarian Carcinoma. Kongre Tebliği.

12‐ Antenatal Diagnosis of Congenital Malformations. Kongre Tebliği.

13‐ Çocuklukta Genital Anomaliler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi.Aralık 1995. Cilt:4. Sayı:12.

s:422.

14‐ Çocuk ve adolesanda vaginal kanama. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. Ekim1995. Cilt:4.

Sayı:10.

1‐ The European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

SEMPOZYUM – Haziran 1991

2‐ TÜRKİYE İNFERTİLİTE VAKFI ”İnfertilitede Temel Tanı ve Tedavi” Kursu – Kasım

1993

3‐ TÜRKİYE İNFERTİLİTE VAKFI ”İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve

Tedavi” Kursu – Ekim 1994

4‐ TÜRKİYE İNFERTİLİTE VAKFI ”İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve

Tedavi” Kursu – Ekim 1995

5‐ TÜRKİYE İNFERTİLİTE VAKFI ”İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve

Tedavi” Kursu – Ekim 1996

6‐ TÜRKİYE İNFERTİLİTE VAKFI ”İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve

Tedavi” Kursu – Kasım 1998

7‐ TİVAK 2002 X.İNFERTİLİTEVE ÜREME KONGRESİ – Ekim 2002

8‐ PCOS Current Concepts Treatment & Ovulation Induction – Eylül 2003

9‐ 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ‐ Nisan 2004

10‐ XI. TİVAK & I. TURKISH‐ FRENCH CONGRESS OF REPRODUCTIVE MEDICINE &

INFERTILITY – Ekim 2004

11‐ VI.Türk – Alman Jinekoloji Derneği Kongresi – Mayıs 2005

12‐ ZTB Ofis Histeroskopi Kursu – Mart 2006

13‐ 5.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi – Mayıs 2006

14‐ 2.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi – Eylül 2006

15‐ TİVAK 2006 XII.İNFERTİLİTE VE ÜREME KONGRESİ – Kasım 2006

16‐ VII.Türk – Alman Jinekoloji Derneği Kongresi – Mayıs 2007

17‐ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Sertifikası

18‐ 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi – Mayıs 2008

19‐ 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi – Temel ve Operatif Histeroskopi Kursu –

Mayıs 2008

20‐ 3.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi – Ekim 2008

21‐ 7.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi – Mayıs 2009

22‐ 25.Annual Meeting of ESHRE – Temmuz 2009

23‐ II.ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ – Ekim 2009

24‐ II.ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ ”Tekrarlayan Gbelik Kayıplarında Tartışmalı

Konular” Kursu – Ekim 2009

25‐ 9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi – Mayıs 2011

26‐ 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi – Mayıs 2012

27‐ IV.ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ – Eylül 2013

28‐ X.TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS – Mayıs 2014

29‐ V.ÜREME TIBBI VE CERRAHİSİ DERNEĞİ KONGRESİ – Ekim 2015

Kurslar

Op.Dr.Adnan Kaya IVF (Tüp Bebek) sertifikası sahibidir.

Ayrıca ULTRASONOGRAFİ – ENDOSKOPİ (Laparoskopi‐ Histeroskopi) – KOLPOSKOPİ

sertifikaları vardır.

Üye Olduğu Oda ve Dernekler

Türk Tabipler Birliği

Ankara Tabip Odası

Call Now ButtonAra